sanfeliu nissan regal 500 per fer inscripció cursa campionat maqui

obsequi inscrit curses campionat maqui
REGAL AGROFRESC INSCRICPCIÓ CAMPIONAT MAQUI

Reglament

1. CURSES
Formen part del Campionat Maqui les següents curses:

1. Cursa de Muntanya de Castelltallat, a Castelltallat, Octubre de 14km a peu.
3a. Cursa de Muntanya dels Tossals 14Km, a l’Espunyola,  Novembre, amb 14 km a peu.
4. Cursa de Muntanya de Bell Race , a l’Hotel Mas de la Sala, Cabrianes (Sallent),  últim cap de setmana de novembre de 15km (poden ser més o menys)a peu. la cursa de 10km no puntua pel Campionat

2. SISTEMA DE PUNTUACIÓ
A) Cada una de les proves del Campionat Maqui té 100 punts.*
B) El primer classificat obtindrà 100 punts.
C) El segon classificat obtindrà 90 punts
D) El tercer classificat obtindrà 82 punts.
E) El quart classificat obtindrà el 76  punts.
F) El cinquè classificat obtindrà el 71 punts.
A partir d’aquí s’aniran baixant els punts de 1 en 1, fins arribar a 1 punt, és a dir que tots els qui acabin la prova, al menys obtindran 1 punt.

* la cursa de la Bell Race només puntua la de 15km

* La cursa Bell Race tots els corredors i corredores que arribin a meta a partir de les 12h.00 puntuaran 1 punt!!!

2.1 Sistema de puntuació per equips.

Seguint el sistema de puntuació de la general individual, cada corredor/a d’un equip aportarà els seus punts obtinguts en la  classificació general d’aquella cursa per ser sumats en el total de l’equip/ club. No hi ha límit de corredors per quips.

A) Cada una de les proves del Campionat Maqui té 100 punts.*
B) El primer classificat obtindrà 100 punts.
C) El segon classificat obtindrà 90 punts
D) El tercer classificat obtindrà 82 punts.
E) El quart classificat obtindrà el 76  punts.
F) El cinquè classificat obtindrà el 71 punts.
A partir d’aquí s’aniran baixant els punts d’ 1 en 1, fins arribar a 1 punt, és a dir que tots els qui acabin la prova, al menys obtindran 1 punt.

*Cal que cada corredor/a, equip o club vetlli perquè en les inscripcions s’escrigui de manera igual el nom de l’equip o club.  Veiem exemple d’errades d’escriptura en procés inscripció: Club Esportiu Maqui, Club Maqui t, El Club Maqui  Esportiu etc. l’organització no es farà responsable de dades entrades incorrectament. Des de l’organització en l’exemple que hem comentat entendrà que són equips o clubs diferents.

3. INSCRIPCIONS
Les inscripcions és faran per Internet,  hi ha dues modalitats:

1. INDIVIDUAL a CADA CURSA (anticipades)

  • Cursa de Castelltallat (Castelltallat – Bages): 10€ Federats / 12€ No Federats
  • Els Tossals 14Km (Espunyola – Berguedà): 13€ Federats / 15€ No Federats
  • Bell Race  15km (Hotel Mas de la Sala – Sallent – Bages): 15€ Federats / 17€ No Federats
  • Bell Race   10 km (Hotel Mas de la Sala – Sallent – Bages): 15€ Federats / 17€ No Federats

1.1  Tancament inscripcions anticipades

El mateix dia de la cursa es podran fer inscripcions amb un recàrrec de 5€ si queden inscripcions. El tancament de les inscripcions anticipades es farà cada dijous abans de la cursa  a les 12 de la nit.

2. TOT EL CAMPIONAT

Et dóna dret a poder fer tot el Campionat Maqui (a participar en les 4 curses)

53€ Federats /  61€ No Federats

Tancament inscripció a tot el campionat dia 1 d’octubre de 2015.

 

4. DEVOLUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ
Un cop acceptada la inscripció, no se’n retornarà l’import. Només s’admetran canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins 24 hores abans del tancament del període  d’inscripció anticipada que figura en al reglament de la cursa. A partir de l’últim dia del període d’inscripcions fixat, no s’acceptarà cap tipus de modificació. Les modificacions s’hauran d’enviar per mail a info@campionatmaqui.com

 

5. NORMES A COMPLIR
1) Els menors de 18 anys no podran participar sense permís patern. L’edat mínima per participar és de 14 anys . Les edats entre14 a 16 anys es recomana que vagin acompanyats d’un adult.
2) Serà motiu de desqualificació:

– No passar per tots els controls.
– Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats.
– No realitzar tot el recorregut a peu marcat per l’organització.
– Superar els temps límits marcats per l’organització. No complir amb l’horari.
– Embrutar o degradar el recorregut i la muntanya en general.
– No portar el dorsal en la part davantera de la roba i en lloc de fàcil visualització.
– No prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d’accident i informar al control més proper.
3) Si algú abandona és obligatori avisar al control més proper o altres components de l’organització.
4) És responsabilitat dels participants portar l’equip adient i estar físicament preparat per la prova.
5) L’organització no es fa responsable dels accidents que puguin causar o rebre els participants, tot i que vetllarà per tal d’evitar-los, i garantirà la presència d’assistents sanitaris.

6)Si patiu un accident o trobeu algun participant accidentat notifiqueu-ho al control més proper o truqueu als telèfons d’emergència de la prova: 664227627 (indiqueu punt quilomètric i modalitat).
7) El mal temps no serà obstacle per la celebració de la prova, encara que l’organització es reservi el dret d’anul·lar-la si així ho creu convenient
8) És recomanable que els participants estiguin afiliats a la FEEC o altres federacions esportives.
9) Les reclamacions es faran per escrit i lliurades al Comitè de Cursa, previ pagament de 60 € que seran tornats si aquesta prospera.
10) Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt per a la organització.
11) Inscriure’s implica l’acceptació d’aquest Reglament. Així mateix amb la vostra inscripció concediu permís total per a l’ús de fotografies, vídeos, pel·lícules o qualsevol altre mitjà de comunicació, així com el dret a fer-ne l’ús publicitari que es consideri oportú, sense dret a rebre cap tipus de compensació.

 6. CATEGORIES
Dues categories: CATEGORIA DONES, CATEGORIA HOMES i NOVA CATEGOTIA x EQUIPS/CLUB

7. PREMIS
Es donarà trofeu als 3 primers classificats de la general home/ dona de cada cursa. Tots els participants rebran un  record. El repartiment de premis es farà a les 13.00 hores.

Els guanyadors del campionat també tindran un trofeu que els distingirà.

 

8. JOC NET I ESPORTIVITAT
Els participants accepten tots els apartats  d’aquest reglament i es comprometen honestament  i amb honor a no anticipar-se al moment de la sortida i a cobrir la distància completa abans de creuar la línia d’arribada.

El Campionat Maqui té un caire no competitiu, la voluntat dels organitzadors és donar a conèixer el territori, fomentar la pràctica de l’esport i passar  uns moments distesos entre amics, parents i amants de la naturalesa i el running. Tota actitud que vagi  en contra d’aquesta essència no serà benvinguda.

9. DRETS D’IMATGE

Pel sol fet d’inscriure’s a qualsevol cursa del campionat, s’autoritza expressament a l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i /o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut i desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difusos a tot el món.

10. DURANT LA CURSA
a) Totes les curses hi ha un temps límit per acabar els recorreguts:

  • La cursa els Emboscats: comença a les 10 del matí i acaba a les 13hores. Tot participant que arribi més tard de les 13hores quedarà desqualificat.
  • La cursa de Castelltallat: comença a les 10 del matí i acaba a les 13hores. Tot participant que arribi més tard de les 13hores quedarà desqualificat.
  • La cursa dels Tossals 14Km: comença a les 10 del matí i acaba a les 13hores. Tot participant que arribi més tard de les 13hores quedarà desqualificat.
  • La cursa dels Tossals 25Km: comença a les 9 del matí i acaba a les 14 hores. Tot participant que arribi més tard de les 14hores quedarà desqualificat.
  • La cursa Bell Race: comença a les 10 del matí i acaba a les 13hores. Tot participant que arribi més tard de les 13hores quedarà desqualificat.

L’organització portarà a terme l’assistència sanitària i es farà responsable dels participants que pugui haver en el traçat, en les hores esmentades abans. Tota aquella persona que hi hagi en el traçat abans de  l’obertura i tancament de cursa, l’organització no se’n fa responsable

b) En cada cursa hi ha diferents controls de temps, passar  fora del temps marcat per l’organització farà que es quedi desqualificat. L’organització avisarà al participant, en aquell moment i automàticament quedarà fora de la cursa. L’organització no es fa responsable d’aquesta persona un cop avisada que està fora de cursa